PROZEUS 15 (30 ซอง)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โพรซิอุส 15

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

จำพวกกลุ่มผลิตภัณฑ์ : ซินไบโอติก (โพรไบโอติก+พรีไบโอติก)

ส่วนประกอบสำคัญ